Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 20. výročia vzniku Ústavného súdu ČR
05.06.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 20. výročia vzniku Ústavného súdu ČR

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková vystúpi 5. júna 2013 v Brne na konferencii, ktorá je súčasťou osláv 20. výročia vzniku Ústavného súdu Českej republiky, s príspevkom České a slovenské ústavné súdnictvo po 20 rokoch (tlačová informácia č. 51/2013).
 
05.06.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí dnes rozhodol o prijatí návrhu skupiny poslancov NR SR na začatie konania o súlade zák. č. 114/2013 Z. z. s Ústavou SR a o pozastavení jeho účinnosti (tlačová informácia č. 52/2013).
Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2013
29.05.2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2013

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. štvrťroku 2013 doručených 13 095 podaní (tlačová informácia č. 50/2013)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
29.05.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. mája 2013 uznesením rozhodol (tlačová informácia č. 49/2013):
 
23.05.2013

Predmetom rokovania sudcov Ústavného súdu SR na rokovaní 22. mája 2013 nebol ďalší postup v konaní o sťažnosti J. Čentéša

Vo viacerých elektronických a printových médiách sa včera resp. dnes objavila informácia, že plénum Ústavného súdu SR na svojom včerajšom neverejnom zasadnutí pridelilo sťažnosť J. Čentéša opätovne sudcovi P. Brňákovi (tlačová informácia č. 48/2013):
Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2013 rozhodol nálezom o zrušení 10 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
20.05.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2013 rozhodol nálezom o zrušení 10 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2013 (tl. informácia č. 46/2013):
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci apríl 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €
20.05.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci apríl 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2013 (tlačová informácia č. 47/2013):
 
30.04.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR dnes na neverejnom zasadnutí pléna v čase od 14.00 – 18.30 h rokoval o ďalších možnostiach postupu vo veci sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., doručenej ústavnému súdu 3. januára 2013 a následných námietok predpojatosti, ktoré boli ústavnému súdu doručené tak zo strany účastníka konania doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ako aj zo strany druhého účastníka konania prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. (tlačová informácia č. 43/2013)
 
25.04.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej sa dnes na neverejnom zasadnutí pléna zaoberal možnosťami ďalšieho postupu vo veci sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. doručenej ústavnému súdu 3. januára 2013 a následných námietok predpojatosti (tlačová informácia č. 41/2013).
 
17.04.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastnila hodnotiacej misie skupiny štátov Rady Európy proti korupcii GRECO

Na programe stretnutia boli témy: aspekty regulácie a profesné štandardy vrátane etiky súdnictva, kariérny postup sudcov, kontrola kvality práce sudcov, majetkové priznania, manažment súdov ako aj postavenie Ústavného súdu SR, kreovanie a postavenie sudcov Ústavného súdu SR a právomoci Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 39/2013).