14.12.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 14. decembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 99/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 14. decembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 99/2011).
 
07.12.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 7. decembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 97/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 7. decembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 97/2011).
 
07.12.2011

Plénum ústavného súdu bude v súvislosti s návrhom na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi Najvyššieho súdu SR rozhodovať najprv o námietkach zaujatosti (tlačová informácia č. 98/2011).

Plénum ústavného súdu bude v súvislosti s návrhom na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi Najvyššieho súdu SR rozhodovať najprv o námietkach zaujatosti (tlačová informácia č. 98/2011).
 
05.12.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2011 (tlačová informácia č. 96/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2011 (tlačová informácia č. 96/2011).
 
05.12.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2011 (tlačová informácia č. 95/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2011 (tlačová informácia č. 95/2011).
 
23.11.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 23. novembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 94/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 23. novembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 94/2011).
 
15.11.2011

Delegácia Ústavného súdu SR na kolokviu k 90. výročiu ustanovujúcej schôdze Československého ústavného súdu (tlačová informácia č. 93/2011).

Delegácia Ústavného súdu SR na kolokviu k 90. výročiu ustanovujúcej schôdze Československého ústavného súdu (tlačová informácia č. 93/2011).
 
09.11.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 9. novembra 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 90/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 9. novembra 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 90/2011).
 
09.11.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2011 (tlačová informácia č. 92/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2011 (tlačová informácia č. 92/2011).
 
09.11.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2011 (tlačová informácia č. 91/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2011 (tlačová informácia č. 91/2011).