29.07.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky sa rozhodol pravidelne zverejňovať na svojej internetovej stránke www.concourt.sk analytické prehľady vybraných rozhodnutí pléna a jednotlivých senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nachádzajú sa v časti Rozhodovacia činnosť – Analytické prehľady (tlačová informácia č. 59/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky sa rozhodol pravidelne zverejňovať na svojej internetovej stránke www.concourt.sk analytické prehľady vybraných rozhodnutí pléna a jednotlivých senátov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Nachádzajú sa v časti Rozhodovacia činnosť – Analytické prehľady (tlačová informácia č. 59/2011).
 
13.07.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2011 (tlačová informácia č. 57/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2011 (tlačová informácia č. 57/2011).
 
13.07.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2011 (tlačová informácia č. 56/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2011 (tlačová informácia č. 56/2011).
 
09.07.2011

Delegácia Ústavného tribunálu Poľskej republiky navštívila Ústavný súd Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 29/2010).

Delegácia Ústavného tribunálu Poľskej republiky navštívila Ústavný súd Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 29/2010).
 
29.06.2011

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky sa v Bratislave uskutočnil okrúhly stôl na tému : Má sloboda prejavu hranice? (tlačová informácia č. 51/2011).

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky sa v Bratislave uskutočnil okrúhly stôl na tému : Má sloboda prejavu hranice? (tlačová informácia č. 51/2011).
 
29.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 54/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 54/2011).
 
29.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 52/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 52/2011).
 
29.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom ústnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 53/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom ústnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 53/2011).
 
23.06.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje okrúhly stôl na tému „Má sloboda prejavu hranice?“ (tlačová informácia č. 50/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje okrúhly stôl na tému „Má sloboda prejavu hranice?“ (tlačová informácia č. 50/2011).
 
22.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 49/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 49/2011).