20.10.2011

Zmena termínu verejného zasadnutia pléna Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 86/2011).

Zmena termínu verejného zasadnutia pléna Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 86/2011).
 
19.10.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 19. októbra 2011 rozhodol nálezom (tlačová informácia č. 85/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 19. októbra 2011 rozhodol nálezom (tlačová informácia č. 85/2011).
 
13.10.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa v dňoch 14. – 15. októbra zúčastní na 88. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) (tlačová informácia č. 84/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková sa v dňoch 14. – 15. októbra zúčastní na 88. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) (tlačová informácia č. 84/2011).
 
07.10.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2011 (tlačová informácia č. 82/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2011 (tlačová informácia č. 82/2011).
 
07.10.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2011 (tlačová informácia č. 81/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2011 (tlačová informácia č. 81/2011).
 
05.10.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 5. októbra 2011 rozhodol nálezom (tlačová informácia č. 78/2011)

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 5. októbra 2011 rozhodol nálezom (tlačová informácia č. 78/2011)
 
05.10.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 5. októbra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 79/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 5. októbra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 79/2011).
 
29.09.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková dnes v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach prijala honorárneho konzula Belgického kráľovstva na Slovensku Dany R. E. Rottiersa (tlačová informácia č. 77/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková dnes v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach prijala honorárneho konzula Belgického kráľovstva na Slovensku Dany R. E. Rottiersa (tlačová informácia č. 77/2011).
 
28.09.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol uznesením takto (tlačová informácia č. 76/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol uznesením takto (tlačová informácia č. 76/2011).
 
28.09.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 77/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 77/2011).