29.03.2011

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 23/2011).

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 23/2011).
 
24.03.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastní na 86. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie (tlačová informácia č. 22/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zúčastní na 86. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie (tlačová informácia č. 22/2011).
 
23.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 21/2011).
 
17.03.2011

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).
 
16.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).
 
16.03.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).
 
16.03.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2011 (tlačová informácia č. 18/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2011 (tlačová informácia č. 18/2011).
 
10.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 9. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 9. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2011).
 
02.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 2. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 15/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 2. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 15/2011).
 
24.02.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2011).