29.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom ústnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 53/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom ústnom zasadnutí pléna 29. júna 2011 rozhodol uznesením (tlačová informácia č. 53/2011).
 
23.06.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje okrúhly stôl na tému „Má sloboda prejavu hranice?“ (tlačová informácia č. 50/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje okrúhly stôl na tému „Má sloboda prejavu hranice?“ (tlačová informácia č. 50/2011).
 
22.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 49/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 49/2011).
 
22.06.2011

Predsedníčka Ústavného súdu podpísala uznesenie o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora (tlačová informácia č. 48/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu podpísala uznesenie o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora (tlačová informácia č. 48/2011).
 
16.06.2011

Reakcia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej na vyjadrenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka (tlačová informácia č. 46/2011).

Reakcia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej na vyjadrenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka (tlačová informácia č. 46/2011).
 
15.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 15. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 45/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 15. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 45/2011).
 
08.06.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 8. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 42/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 8. júna 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 42/2011).
 
08.06.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2011 (tlačová informácia č. 44/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2011 (tlačová informácia č. 44/2011).
 
08.06.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2011 (tlačová informácia č. 43/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2011 (tlačová informácia č. 43/2011).
 
30.05.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky otvorí 1. júna 2011 detašované pracovisko v Bratislave (tlačová informácia č. 41/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky otvorí 1. júna 2011 detašované pracovisko v Bratislave (tlačová informácia č. 41/2011).