12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 69/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 69/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 70/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 70/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 63/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 63/2011).
 
12.09.2011

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky - I. POLROK 2011 (tlačová informácia č. 68/2011).

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky - I. POLROK 2011 (tlačová informácia č. 68/2011).
 
12.09.2011

Analytické prehľady rozhodnutí Ústavného súdu SR za mesiac júl (tlačová informácia č. 65/2011).

Analytické prehľady rozhodnutí Ústavného súdu SR za mesiac júl (tlačová informácia č. 65/2011).
 
10.08.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci júl 2011 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 800 € (tlačová informácia č. 63/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci júl 2011 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 800 € (tlačová informácia č. 63/2011).
 
10.08.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).
 
08.08.2011

Štúdia Benátskej komisie o individuálnom prístupe k súdnej kontrole ústavnosti (tlačová informácia č. 62/2011).

Štúdia Benátskej komisie o individuálnom prístupe k súdnej kontrole ústavnosti (tlačová informácia č. 62/2011).
 
01.08.2011

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s veľvyslancom Poľskej republiky (tlačová informácia č. 61/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s veľvyslancom Poľskej republiky (tlačová informácia č. 61/2011).