Sudcovia

predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019
podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. júla 2014

Od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 14. decembra 2017
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 30. septembra 2020
Dátum vytvorenia: 20.7.2023 Dátum aktualizácie: 21.2.2024