Rok 2022

Súťaž pre základné a stredné školy

Literárna súťaž na tému

„Právo a spravodlivosť – predpoklady fungujúcej spoločnosti“

  1. miesto: Alexandra S. (PDF, 258 Kb) a Ema D. (PDF, 204 Kb)
  2. miesto: Gréta H. (PDF, 120 Kb)
  3. miesto: Sofia Č. (PDF, 212 Kb)

cena za kreativitu: Rebeka P. (PDF, 350 Kb)

Výtvarná súťaž na tému

„Sen o spravodlivosti“

  1. miesto: Laura K. (PDF, 184 Kb)
  2. miesto: Anna P. (PDF, 1.7 Mb)
  3. miesto: Soňa S. (PDF, 1.4 Mb)

cena za kreativitu: Michaela H. (PDF, 2.5 Mb)


Súťaž pre vysoké školy

Literárna súťaž na tému

„Ústava – základný zákon štátu“

  1. miesto: Lenka J. (PDF, 561 Kb) a Šimon Š. (PDF, 508 Kb)
  2. miesto: Dominika K. (PDF, 542 Kb)
  3. miesto: Dávid Ž. (PDF, 592 Kb)

Rok 2021

Literárna súťaž na tému

„Spravodlivosť – mýtus alebo realita?“


Výtvarná súťaž na tému

„Sila spravodlivosti“

Rok 2020

Literárna súťaž na tému

„Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“


Výtvarná súťaž na tému

„Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

Rok 2019

Literárna súťaž na tému

„Keby som bol sudcom ústavného súdu...“


Výtvarná súťaž na tému

„Na váhach spravodlivosti“

Rok 2018

Literárna súťaž na tému

„Spravodlivosť a právo“


Výtvarná súťaž na tému

„Labyrint zákonov“

Rok 2017

Literárna súťaž na tému

„Spravodlivosť v paragrafoch“


Výtvarná súťaž na tému

„V zrkadle paragrafov“

Rok 2016

Literárna súťaž na tému

„Spravodlivosť, ako ju vidím ja“

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Kancelárií Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Create date: 8.6.2023 Last modified: 5.12.2023