Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Vyjadrenie Ústavného súdu Slovenskej republiky k medializovaným informáciám

Popis tlačovej správy:
Vyjadrenie Ústavného súdu Slovenskej republiky k medializovaným informáciám (tlačová správa č. 9/2024)
Skupina tlačovej správy:
Iná
Dátum vydania:
19.02.2024
Tlačová správa:

 

Ústavný súd Slovenskej republiky v poslednom období zaznamenal viaceré bezprecedentné vyjadrenia predstaviteľov verejnej moci, ktorými je bez akéhokoľvek reálneho základu spochybňovaná nezávislosť a nestrannosť ústavného súdu a jeho sudcov.

Nezávislosť ústavného súdnictva je od počiatku rešpektovaná ako jeho výsostné ústavné prerogatívum a základný pilier jeho existencie. Je to hodnota, z ktorej ústavný súd súčasne čerpá svoju legitimitu nielen smerom k iným ústavným orgánom, ale aj k adresátom právnych noriem vo všeobecnosti.

Ústavný súd si uvedomuje, že moderný diskurz v politike legitimizuje mnohotvárne nástroje, ktorými sa dokážu realizovať jej ciele, súčasne však všetkých aktérov politického priestoru nástojčivo žiada, aby s verejnosťou komunikovali takým uvážlivým spôsobom, ktorý nebude bez dôvodu vystavovať neprimeraným rizikám jeho systémovú inštitucionálnu nezávislosť ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti a nebude ho nenáležite vťahovať do otvoreného politického súboja.

Ústavný súd ubezpečuje všetkých, že o veciach, o ktorých sa na ústavnom súde koná, alebo o veciach, ktoré na ústavný súd budú ešte len podané, nekomunikuje mimo zákonných procesných postupov s nikým. Ústavný súd sa nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj komunikáciou svojich rozhodnutí a postupov snaží vštepovať všetkým adresátom rozhodnutí dôveru v inštitúcie a v ich rozhodovanie, a to isté očakáva aj od ostatných orgánov verejnej moci alebo osôb, ktoré formujú verejnú mienku.