Späť Podávanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na Ústavný súd SR

2podavanie-staznosti-podla-zakona-o-staznostiach-na-ustavny-sud

Podávanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou.

V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár  "Podanie na začatie konania pred ÚS".


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár