Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Ivan Fiačan

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019

Ľuboš Szigeti

JUDr. Ľuboš Szigeti
podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019

Jana Baricová

JUDr. Jana Baricová
sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
od 1. marca 2019 do 17. apríla 2019 vykonávala úlohy predsedníčky​ ​Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. júla 2014

Miroslav Duriš

JUDr. Miroslav Duriš, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 14. decembra 2017

Peter Molnár

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 17. apríla 2019

Libor Duľa

JUDr. Libor Duľa
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Peter Straka

JUDr. Peter Straka
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Ladislav Duditš

JUDr. Ladislav Duditš
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Rastislav Kaššák

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Martin Vernarský

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Miloš Maďar

JUDr. Miloš Maďar, PhD., LL.M.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 10. októbra 2019

Robert Šorl

JUDr. Robert Šorl, PhD.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky od 30. septembra 2020

Dátum vytvorenia: 5. 2. 2021
Dátum aktualizácie: 13. 10. 2023