Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

12. 01. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2014

Prehľad rozhodnutí č. 33 (PDF, 221 Kb) Tlačová správa č. 33 (PDF, 403 Kb)

Projekt

12. 01. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2014

Prehľad rozhodnutí č. 32 (PDF, 201 Kb) Tlačová správa č. 32 (PDF, 403 Kb)

Projekt

17. 11. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - november 2014

Prehľad rozhodnutí č. 31 (PDF, 208 Kb) Tlačová správa č. 31 (PDF, 406 Kb)

Projekt

17. 11. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2014

Prehľad rozhodnutí č. 30 (PDF, 217 Kb) Tlačová správa č. 30 (PDF, 406 Kb)

Projekt

11. 11. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - október 2014

Prehľad rozhodnutí č. 29 (PDF, 261 Kb) Tlačová správa č. 29 (PDF, 426 Kb)

Projekt

11. 11. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2014

Prehľad rozhodnutí č. 28 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 28 (PDF, 426 Kb)

Projekt

08. 10. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - september 2014

Prehľad rozhodnutí č. 27 (PDF, 264 Kb) Tlačová správa č. 27 (PDF, 420 Kb)

Projekt

08. 10. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2014

Prehľad rozhodnutí č. 26 (PDF, 261 Kb) Tlačová správa č. 26 (PDF, 420 Kb)

Projekt

09. 09. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl a august 2014

Prehľad rozhodnutí č. 25 (PDF, 269 Kb) Tlačová správa č. 25 (PDF, 453 Kb)

Projekt

09. 09. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2014

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 250 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 453 Kb)

Projekt

01. 08. 2014

Prehľad nálezov, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd a iných článkoch a prehľad primeraného finančného zadosťučinenia
od 1. januára 2014 do 30. júna 2014

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 445 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 451 Kb)

Projekt

01. 08. 2014

Prehľad nálezov Ústavného súdu SR, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na  prerokovanie  vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a prehľad priznaného primeraného finančného zadosťučinenia od 1. januára 2014 do 30. júna  2014

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 419 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 385 Kb)

Projekt

17. 07. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún 2014

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 322 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 450 Kb)

Projekt

17. 07. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2014

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 382 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 450 Kb)

Projekt

11. 06. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2014

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 268 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 405 Kb)

Projekt

11. 06. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2014

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 200 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 405 Kb)

Projekt

12. 05. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2014

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 368 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 327 Kb)

Projekt

12. 05. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2014

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 187 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 327 Kb)

Projekt

29. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR od 1.1.2014 do 30.3.2014: E. Porušenie práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, ods. 2 a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky alebo čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 445 Kb)

Projekt

29. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR od 1.1.2014 do 30.3.2014: D. Extrémne prieťahy - porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (konania pred všeobecnými súdmi trvajúce dlhšie ako 13 rokov)

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 475 Kb)

Projekt

29. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR od 1.1.2014 do 30.3.2014: C. Opakované porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd(v tom istom konaní pred všeobecnými súdmi)

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 496 Kb)

Projekt

29. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR od 1.1.2014 do 30.3.2014: B. Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd a iných článkoch

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 366 Kb)

Projekt

29. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR od 1.1.2014 do 30.3.2014: A. Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 432 Kb)

Projekt

08. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2014

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 224 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 372 Kb)

Projekt

08. 04. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2014

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 250 Kb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 372 Kb)

Rešerš (ČASŤ B)

20. 03. 2014

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - ČASŤ B - marec 2014

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 807 Kb)

Rešerš (ČASŤ A)

20. 03. 2014

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - ČASŤ A - marec 2014

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 1.8 Mb)

Projekt

04. 03. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2014

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 324 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 236 Kb)

Projekt

04. 03. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - február 2014

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 334 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 426 Kb)

Projekt

13. 02. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2014

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 200 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 271 Kb)

Projekt

13. 02. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2014

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 268 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 286 Kb)

Projekt

15. 01. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2013

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 198 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 272 Kb)

Projekt

15. 01. 2014

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2013

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 241 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 320 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023