Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Správa o výsledku prešetrenia úniku informácií dňa 28. februára 2024 týkajúcich sa rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodovaním o návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 3/2024

Popis tlačovej správy:
Správa o výsledku prešetrenia úniku informácií dňa 28. februára 2024 týkajúcich sa rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky v súvislosti s rozhodovaním o návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 3/2024 (tlačová správa č. 26/2024)
Skupina tlačovej správy:
Iná
Dátum vydania:
13.06.2024
Tlačová správa: