Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky sídli od roku 2006 na Hlavnej ulici 110 v Košiciach v objekte bývalých Jiskrových kasární. Presťahoval sa sem z historickej budovy Csákyho-Dessewffyho paláca na Hlavnej ulici 72 v Košiciach, kde pôsobil od začiatku svojej činnosti v roku 1993.

Kapacita starej budovy, ktorú mal ústavný súd v prenájme od súkromnej osoby, v súvislosti s rozšírením kompetencií ústavného súdu a s narastajúcim počtom podaní nepokrývala potreby zamestnancov ústavného súdu.

Objekt na Hlavnej 110 v roku 2002 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu previedlo do správy Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Na mieste bývalej mestskej zbrojnice a kasární, ktoré mesto Košice zbúralo, vojsko po roku 1885 postavilo nové kasárne. Od roku 1910 časť kasární slúžila mestskej polícii. V prednom trakte (v súčasnosti na Hlavnej 110) malo svoje sídlo policajné riaditeľstvo, ktoré sa presťahovalo do priestorov na Moyzesovej ulici a celý objekt opäť slúžil výlučne vojakom.

Ústavný súd v súčasnosti sídli v troch budovách, ktoré tvoria jeden ucelený komplex. V budove na Hlavnej ulici majú svoje kancelárie sudcovia ústavného súdu, v budove na Mäsiarskej ulici 59, kde je aj vchod pre verejnosť, sa nachádza hlavná pojednávacia sieň, podateľňa, pracoviská zamestnancov Kancelárie ústavného súdu, knižnica a archív. V budove na Zbrojničnej ulici sa nachádzajú ubytovacie kapacity pre sudcov a zamestnancov ústavného súdu s trvalým pobytom mimo sídla ústavného súdu.

Prehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 8.6.2023 Dátum aktualizácie: 25.10.2023