Elektronické služby - Rozhodovacia činnosť

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s ústavným súdom. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené výlučne pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde. Elektronické formuláre na účely komunikácie s kanceláriou ústavného súdu vrátane podania žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií a podania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.

Späť Doplnenie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR

2doplnenie-podania-na-konanie-pred-ustavnym-sudom-sr

Doplnenie návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR

Tento formulár slúži na elektronické doplnenie už skôr podaného podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky pre všetky typy konaní upravených v prvom oddiele siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky patriacich do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na formu skôr doručeného podania.

Upozornenie: Elektronické doplnenie podania na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky musí podávajúci podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár