Smernica Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2020 Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

V súlade s čl. 5 bodom 5.3 písm. d) Organizačného poriadku Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca vydala Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. mája 2020 Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dokumenty

Etický kódex Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (PDF, 139kB)

Etický kódex štátneho zamestnanca (v skratke) (PDF, 159kB)

Dátum vytvorenia: 24.5.2023 Dátum aktualizácie: 14.9.2023