Záverečný účet

Záverečný účet

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky ako správca kapitoly je povinná v zmysle § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovať návrh záverečného účtu za príslušný kalendárny rok, predložiť ho Ministerstvu financií Slovenskej republiky, na informáciu vláde Slovenskej republiky a príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky v stanovených termínoch.

Dokumenty

Záverečný účet za rok 2023 (PDF, 3 Mb) Záverečný účet za rok 2022 (PDF, 3 Mb) Záverečný účet za rok 2021 (PDF, 2.5 Mb) Záverečný účet za rok 2020 (PDF, 2.7 Mb) Záverečný účet za rok 2019 (PDF, 1.9 Mb) Záverečný účet za rok 2018 (PDF, 3.4 Mb)