Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) od roku 2010 do roku 2017 pravidelne zverejňoval dokument „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky“, ktorého obsahom sú informácie o skutočnostiach týkajúcich sa personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia umožňujúceho plynulý chod ústavného súdu. Dokument má charakter výročnej správy a obsahuje prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu, pričom zvyčajne ponúka štatistické údaje zahŕňajúce celkový počet podaní doručených ústavnému súdu, počet rozhodnutých vecí, ako aj štatistické údaje týkajúce sa počtu doručených podaní a rozhodnutých vecí podľa jednotlivých typov konaní na ústavnom súde.

Súčasťou dokumentu je aj stručná analýza vybraných rozhodnutí ústavného súdu, predovšetkým v konaniach, ktoré pre svoju dôležitosť a spoločenskú aktuálnosť najvýraznejšie rezonovali v povedomí verejnosti.

Dokumenty

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2017 (PDF, 6.9 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2016 (PDF, 3.1 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2015 (PDF, 6 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2014 (PDF, 2.1 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2013 (PDF, 1.8 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012 (PDF, 11 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011 (PDF, 14.3 Mb) Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2010 (PDF, 988 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 20.10.2023