Preklady vybraných stanovísk

Stanoviská Benátskej komisie

rok 2017

Stanovisko k otázkam týkajúcim sa menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky prijaté Benátskou komisiou na jej 110. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. marec 2017) CDL-AD(2017)001 (PDF, 737 Kb) Stanovisko k zákonu č. 5651 o publikáciách na internete a o boji proti zločinom spáchaným prostredníctvom takýchto publikácií (Turecko) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)011 (PDF, 1.1 Mb) Stanovisko k zákonu o ústavnom tribunáli (Poľsko) prijaté Benátskou komisiou na jej 108. plenárnom zasadnutí (Benátky 14. - 15. október 2016) CDL-AD(2016)026 (PDF, 994 Kb) Stanovisko k zákonu zo 16. októbra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa organický zákon č. 2/1979 o ústavnom súde (Španielsko) prijaté Benátskou komisiu na jej 110. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. marec 2017) CDL-AD(2017)003 (PDF, 890 Kb) List AMICUS CURIAE pre ústavný súd k zákonu o prechodnom opätovnom hodnotení sudcov a prokurátorov (previerkový zákon) (Albánsko) prijatý Benátskou komisiou na jej 109. plenárnom zasadnutí (Benátky 9. - 10. december 2016) CDL-AD(2016)036 (PDF, 1 Mb) Kompilácia stanovísk Benátskej komisie týkajúcich sa ústavnej úpravy revízie ústavy CDL-PI(2015)023 (PDF, 860 Kb) Spoločné stanovisko k novele volebného kódexu z 8. januára 2016 (Gruzínsko) prijaté Radou pre demokratické voľby a Benátskou komisiou na jej 106. plenárnom zasadnutí (Benátky 11. - 12. marec 2016) CDL-AD(2016)003 (PDF, 733 Kb) Stanovisko k návrhom zmien Trestného poriadku a Občianskeho súdneho poriadku (Albánsko) prijaté Benátskou komisiou na jej 99. plenárnom zasadnutí (Benátky 13. - 14. jún 2014) CDL-AD(2014)016 (PDF, 434 Kb) Stanovisko k novele ústavy (Kazachstan) prijaté Benátskou komisiou na jej 110. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. marec 2017) CDL-AD(2017)010 (PDF, 445 Kb) Zoznam kritérií právneho štátu prijatý Benátskou komisiu na jej 106. plenárnom zasadnutí (Benátky 11. - 12. marec 2016) CDL-AD(2016)007 (PDF, 1.4 Mb)

Dátum vytvorenia: 8.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023