Preklady vybraných stanovísk

Stanoviská Benátskej komisie

rok 2018

List Amicus Curiae pre ústavný súd k trestnej zodpovednosti sudcov (Moldavsko) prijatý Benátskou komisiou na jej 110. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. marca 2017) CDL-AD(2017)002 (PDF, 1.1 Mb) Konečné stanovisko k novele federálneho ústavného zákona o ústavnom súde (Ruská federácia) prijaté Benátskou komisiou na jej 107. plenárnom zasadnutí (Benátky 10. - 11. jún 2016) CDL-AD(2016)016 (PDF, 866 Kb) Kompilácia stanovísk a správ Benátskej komisie týkajúcich sa volebných prahov, ktoré znemožňujú politickým stranám dostať sa do parlamentu CDL-PI(2015)022 (PDF, 1 Mb) Usmernenia k ústavným referendám na vnútroštátnej úrovni CDL-INF(2001)010 prijaté Benátskou komisiou na jej 47. plenárnom zasadnutí (Benátky, 6. – 7. júla 2001) (PDF, 837 Kb) Kompilácia stanovísk a správ Benátskej komisie týkajúcich sa médií vo volebnom období CDL(2016)022 (PDF, 892 Kb) Stanovisko k návrhu zákona o ústavnom súde (Ukrajina) prijaté Benátskou komisiou na jej 113. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie (Benátky 9. - 10. december 2016) CDL-AD(2016)034 (PDF, 1.2 Mb) Stanovisko k usmerneniam Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe k príprave legislatívy týkajúcej sa slobody zhromažďovania prijaté Benátskou komisiou na jej 64. plenárnom zasadnutí (Benátky, 21. – 22. októbra 2005) (PDF, 1.2 Mb) Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnej rade a sudcoch(Čierna Hora) prijaté Benátskou komisiou na jej 115. plenárnom zasadnutí (Benátky 22. - 23. jún 2018) CDL-AD(2018)015 (PDF, 740 Kb) List Amicus Curiae pre ústavný súd k účinkom rozhodnutí ústavného súdu o konečných rozsudkoch v občianskych a správnych veciach (Gruzínsko) prijatý Benátskou komisiou na jej 115. plenárnom zasadnutí (Benátky 22. - 23. júl 2018) CDL-AD(2018)012 (PDF, 871 Kb) Predbežné stanovisko k navrhovaným zmenám zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov, zákona č. 304/2004 o organizácii súdnictva a zákona č. 317/2004 o Vrchnej rade sudcov a prokurátorov (Rumunsko) vypracované Benátskou komisiou CDL-PI(2018)007 (PDF, 1.4 Mb) Stanovisko k zmenám zákona č. 303/2004 o postavení sudcov a prokurátorov, zákona č. 304/2004 o organizácii súdnictva a zákona č. 317/2004 o Vrchnej rade sudcov a prokurátorov (Rumunsko) prijaté Benátskou komisiou na jej 116. plenárnom zasadnutí (Benátky 19. - 20. október 018) (PDF, 1.4 Mb) Kompilácia stanovísk a správ Benátskej komisie týkajúcich sa kvalifikovanej väčšiny a antiblokačných mechanizmov CDL-PI(2018)003rev (PDF, 547 Kb)

Dátum vytvorenia: 8.6.2023 Dátum aktualizácie: 31.8.2023