Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

 

Funkčné obdobie 1993 - 2000

Akademik Slovenskej akadémie vied

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu SR

Od: 22. januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 1. marca 1997

Do: 29. februára 2016

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 21. januára 1993

Do: 30. apríla 2004

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 28. februára 1997

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Funkčné obdobie 2000 - 2007

Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 2000

Do: 30. septembra 2006

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 1. marca 1997

Do: 29. februára 2016

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22.januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudkyňa Ústavného súdu SR

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 21. januára 1993

Do: 30. apríla 2004

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 2000

Do: 21. januára 2007

a

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993

Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 2000

Do: 21. januára 2007

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 2000

Do: 30. apríla 2004

Funkčné obdobie 2007 - 2019

Sudkyňa a predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 10. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 1. marca 1997

Do: 29. februára 2016

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 14. decembra 2017

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22.januára 2000

Do: 21. januára 2007

a

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002

Do: 4. júla 2014

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 2000

Do: 21. januára 2007

a

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 16. februára 2007

Do: 16. februára 2019

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 14. decembra 2017

Do: 30. septembra 2023

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 14. decembra 2017

Do: 31. mája 2020

Funkčné obdobie 2019 - 2031

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 14. decembra 2017

Do: 30. septembra 2023

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 14. decembra 2017

Do: 31. mája 2020